استاندارد فنجان طلایی

یکشنبه, 19 خرداد 98 ساعت 18:05 نویسنده: احمد کیهان

بنا به استاندارد انجمن تخصصی قهوه (SCA) ،قهوه باید میزان قدرت دم آوری مشخصی را به نمایش بگذارد. این میزان با اندازه ی کل مواد جامد حل شده در آب محاسبه میشود، و استاندارد آن 11.5 تا 13.5 گرم در هر لیتر آب است.برای رسیدن به استاندارد فنجان طلایی، نسبت قهوه به آب پیشنهادی 55 گرم/لیتر ± 10 درصد و دمای پیشنهادی در نقطه ی تماس آب و قهوه 90 تا 96 درجه ی سانتیگراد است. در این مقاله نحوه رسیدن به این استاندارد در متدهای دم آوری مختلف را بررسی می کنیم:

فنجان طلایی با دم آورهای ستونی (مثل ایروپرس)

مورد نیاز:

 • وسیله ی دم آوری ستونی به انتخاب خودتان
 • قهوه : 13.75 گرم با آسیاب ریز
 • آب : 250 میلی لیتر در دمای 93.5 درجه برای دم آوری به علاوه ی آب اضافی در همان دما برای گرم کردن اولیه
 • زمان دم آوری : 2 دقیقه و 15 ثانیه
 1. با تجهیزات تمیز شروع کنید.
 2. فیلتر را در دم آور ستونی قرار دهید و با آب داغ آن را گرم و خیس کنید.
 3. فنجان را روی ترازو بگذارید. قهوه را در محفظه ی پایینی ریخته روی فنجان قرار دهید. ترازو را صفر کنید.
 4. تایمر را بزنید و 50 میلی لیتر آب روی قهوه بریزید. 30 ثانیه به آن فرصت دهید تا بلومینگ صورت بگیرد. سپس باقیمانده ی آب را نیز اضافه کنید. استوانه ی کوچکتر را بدون اعمال فشار درون محفظه قرار دهید.
 5. وقتی تایمر به 1:45 رسید، استوانه را به آرامی رو به پایین فشار دهید. از تمام 30 ثانیه ی باقیمانده برای این کار استفاده کنید.
 6. از قهوه تان لذت ببرید.

فنجان طلایی با ایروپرس

فنجان طلایی با فرنچ پرس 3 کاپ

مورد نیاز:

 • فرنچ پرس 3 کاپ
 • قهوه : 36 گرم با آسیاب متوسط رو به درشت
 • آب : 660 میلی لیتر در دمای 93.5 درجه برای دم آوری به علاوه آب اضافی در همان دما برای گرم کردن اولیه
 • وسیله ای برای هم زدن
 • زمان دم آوری : 4 دقیقه
 1. با تجهیزات تمیز شروع کنید.
 2. فرنچ پرس را با آب داغ گرم کنید.
 3. قهوه را درون فرنچ پرس بریزید، روی ترازو قرار دهید و ترازو را صفر کنید.
 4. تایمر را بزنید و 540 میلی لیتر آب روی قهوه بریزید و تمام قهوه را خیس کنید.
 5. بدون فشردن فیلتر، درپوش را بگذارید.
 6. بعد از 2 دقیقه درپوش را بردارید و ترکیب را به آرامی هم بزنید. باقیمانده آب را هم اضافه کنید.
 7. به کمک 2 قاشق، روغن و پودر قهوه ی غوطه ور را بردارید. این کار منجر به فنجان قهوه ای تمیزتر و مانع از عصاره گیری بیشتر قهوه میشود. دوباره درپوش را بگذارید.
 8. در دقیقه ی چهارم فیلتر را تا ته محفظه به پایین برانید.
 9. از قهوه تان لذت ببرید.

فنجان طلایی با فرنچ پرس

فنجان طلایی با دم آور پوراُور 2 کاپ

مورد نیاز:

 • وسیله دم آوری پوراُور
 • قهوه : 22 گرم با آسیاب متوسط
 • آب : 400 میلی لیتر در دمای 93.5 درجه برای دم آوری به علاوه ی آب اضافی در همان دما برای گرم کردن اولیه
 • فیلتر : سایز شماره 2
 • زمان دم آوری : 2.5 تا 3 دقیقه
 1. با تجهیزات تمیز شروع کنید.
 2. فیلتر را در دم آور پوراُور قرار دهید و با آب داغ آن را گرم و خیس کنید و آب عبور کرده از فیلتر را دور بریزید.
 3. قهوه را روی فیلتر بریزید،وسیله را روی ترازو بگذارید و ترازو را صفر کنید.
 4. تایمر را بزنید و 50 میلی لیتر آب روی قهوه بریزید. 30 ثانیه به آن فرصت دهید تا بلومینگ صورت بگیرد.
 5. باقیمانده آب را نیز در 2 دقیقه اضافه کنید. سعی کنید همواره نصف سبد پر از آب باشد.
 6. وقتی تمام آب را ریختید و سرعت قطره های عبوری از فیلتر خیلی کم شد، فیلتر را بردارید.
 7. از قهوه تان لذت ببرید.

فنجان طلایی با دم آور پوراُور 6 کاپ

مورد نیاز:

 • وسیله دم آوری پوراُور
 • قهوه : 37 گرم با آسیاب متوسط
 • آب : 672 میلی لیتر در دمای 93.5 درجه برای دم آوری به علاوه ی آب اضافی در همان دما برای گرم کردن اولیه
 • فیلتر : سایز شماره 6
 • زمان دم آوری : 4 تا 5 دقیقه
 1. با تجهیزات تمیز شروع کنید.
 2. فیلتر را در دم آور پوراُور قرار دهید و با آب داغ آن را گرم و خیس کنید و آب عبور کرده از فیلتر را دور بریزید.
 3. قهوه را روی فیلتر بریزید،وسیله را روی ترازو بگذارید و ترازو را صفر کنید.
 4. تایمر را بزنید و 80 میلی لیتر آب روی قهوه بریزید. 30 ثانیه به آن فرصت دهید تا بلومینگ صورت بگیرد.
 5. باقیمانده آب را نیز در 4 دقیقه اضافه کنید. سعی کنید همواره نصف سبد پر از آب باشد.
 6. وقتی تمام آب را ریختید و سرعت قطره های عبوری از فیلتر خیلی کم شد، فیلتر را بردارید.
 7. از قهوه تان لذت ببرید.

فنجان طلایی با دم آور وکیوم(سایفون)

مورد نیاز:

 • سایفون
 • قهوه : 31 گرم با آسیاب متوسط رو به ریز
 • آب : 567 میلی لیتر در دمای 93.5 درجه برای دم آوری به علاوه ی آب اضافی در همان دما برای گرم کردن اولیه
 • فیلتر : سایز شماره 6
 • زمان دم آوری : 3 تا 4 دقیقه
 1. با تجهیزات تمیز شروع کنید.
 2. کُره پایینی را با آب داغ پر کنید و روی شعله بگذارید. محفظه بالایی را روی آن قرار دهید ولی کامل به هم نبندید.
 3. وقتی آب شروع به جوشیدن کرد محفظه ها را سفت به هم ببندید.
 4. آب را در محفظه بالایی هم بزنید تا سردتر شود. شعله را هم کمتر کنید. بدون اینکه به آب اجازه دهید به حباب پایینی برگردد، آن را به 93.5 درجه برسانید.
 5. قهوه را درون آب بریزید و کامل هم بزنید تا قهوه خیس بخورد. 1 تا 2 دقیقه به آن فرصت دهید.
 6. سپس دوباره هم بزنید و از روی شعله بردارید تا قهوه از فیلتر عبور کند و به محفظه پایینی برگردد. فیلترینگ زمانی به پایان رسیده است که در محفظه حباب ایجاد شود.
 7. از قهوه تان لذت ببرید.

فنجان طلایی با سایفون

بیشتر بخوانید:

کلد برو تادی
انجمن قهوه تخصصی