کلد برو تادی

بنیاد علوم قهوه برنامه تحقیقاتی دو ساله برای تولید قهوه سرد دم (کلد برو) را راه اندازی کرد

فورد از پسماند قهوه مک دونالد در تولید قطعات خودرو استفاده می‌کند