مدیریت به طعم قهوه (دور سوم)

دوره آموزشی ویژه ی مدیران صنعت غذا و نوشیدنی

آیدین نامدار

آیدین نامدار

من یک مشاور دغدغه مند هستم. دغدغه ام بهبود وضعیت کسب و کارهاست، به ویژه کسب و کارهای کوچکی که همواره از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردارند. دانش آموخته مدیریت هستم و منبع اصلی آنچه می آموزم و مشاوره می دهم، آموخته هایی است که از سالها فراز و نشیب بازار فراگرفته ام.